top of page

INFRASTRUKTUR

Vi må utvikle og vedlikeholde infrastrukturen vår samtidig samtidig som vi øker fokus på bærekraft. Senseloop leverer kvalitetssikrede og ferske data, alt samlet inn med bærekraftig droneteknologi. 

Nye Opera’en – utvendig og innvendig skanning med bakkebasert LiDAR

 

HVA BRUKES DATAENE TIL:​

Vi samler inn og foredler data relevante for videre analyse, prosjektledelse og beslutningstakere. Eksempler på bruksområder er:

​​

  • Kartlegging og oppmåling av terreng og overflater

  • Visuelt vise fremdrift i prosjekter eller tidlig identifisering av mulige konflikter

  • Anslå kostnadene for arbeid og materialer i et prosjekt

  • Vurdere miljøpåvirkning

  • Terreng- og overflatemodeller for volumberegning og endringsanalyse

VEDLIKEHOLDER DU JERNBANE ELLER PLANLEGGER EN NY VEI?

Droner gir en effektiv og nøyaktig metode for å overvåke fremdrift gjennom prosjektets livssyklus. Dette kan gjøres ved regelmessig å bruke LiDAR-skanning med høy nøyaktighet, utføre fotogrammetriundersøkelser eller ta flybilder. Data samlet inn med droner er en kostnadseffektiv metode som gjør det mulig for prosjektledere å ta beslutninger om budsjetter, tidslinjer og vurdere status for ulike byggeaktiviteter.

- Spesielt i eldre deler av linjenettet vil man være utsatt for avvikende spenning og motstand.  Da kan man gjennomføre en termisk droneskanning for å analysere problemområdene.  

Dronefoto bro
Dronefoto Operagata
VIL DU VITE MER?

Vi ser frem til å høre i fra deg

bottom of page