top of page

Droneoperasjon over E18 Nesbru-Ramstadsletta – Norges mest trafikkerte veistrekning

Daglig passerer det omkring 90 000 biler mellom Asker og Oslo og Statens Vegvesen er godt i gang med bærekraftig arbeid for å lage en ny vei. Bruk av ny teknologi skal gi nye muligheter for å bruke framtidens E18 på en mer effektiv og klimavennlig måte. I dette følger også at man bruker miljøvennlige droner for å innhente data for å følge byggingen.


I Senseloop AS har vi en egen sikkerhetsansvarlig for alle droneoperasjoner og oppdragene planlegges i tråd med rutiner godkjent av Luftfartstilsynet. Ettersom oppdraget var å kartlegge en høyt trafikkert veistrekning var det ekstra søkelys på å minimere risiko. I dette tilfelle minst mulig overflygning og krysning av E18.


I utgangspunktet er det en ‘enkel’ droneoperasjon å fly strekningen Nesbru-Ramstadsletta, men det som tar tid er forarbeidet før man starter flygningen. Vi erfarte følgende som særlig tidkrevende og utfordrende:

• Innhente tillatelse fra kommune til å bruke landingsplasser

• Lange avstander med tett bebyggelse og dårlige siktlinjer

• Nøye planlegging av flyrute og landingsplasser/pilotposisjon


Markedet for dronetjenester er i stadig utvikling med reguleringer for å tilpasse mulighetene som kommer med ny teknologi. Men vi møter fortsatt selskaper som driver under radaren til Luftfartstilsynet, flyr ulovlig og uten gode rutiner. Godt derfor å se at de store konsulentselskapene og entreprenørene velger selskaper som Senseloop AS med gode rutiner som leverer kvalitet til minst mulig risiko for omgivelsene.

Senseloop AS er en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avansert sensorikk i tett befolkede områder over i hele Norge.


Ta kontakt med COO Ole Kristensen på e-post okr@senseloop.com eller CEO Roger Gildseth på e-post rgi@senseloop.com for mer informasjon om hva Senseloop AS kan tilby.Comments


bottom of page