top of page

ORTOFOTO OG FLYFOTO

Uansett om du trenger et nøyaktig kart eller detaljert bilde for å inspisere hver eneste centimeter av en kraftledning. Senseloop samler hurtig inn data og bearbeider kostnadseffektivt med høy kvalitet i alle deler av leveransen. 

Trondheim, NTNU – ortofoto av campus

BRUK AV ORTOFOTO OG FLYFOTO:​​

  • Oversikt over et bygningsområde eller landskap med mulighet for å zoome inn på detaljer

  • Mer detaljert enn Google Maps -i tillegg muliggjør detaljerte målinger i bildet

  • Dokumentere fremdrift og endringer i prosjekter

  • Inspeksjon av infrastruktur som krever høyt detaljnivå 

  • Rask datainnsamling og rask behandling

HVA VI GJØR

Senseloop samler inn og behandler dronebilder som gir en komplett oversikt over bygninger, terreng og infrastruktur. Data kan også behandles og analyseres ved hjelp av avansert programvare. Dette sikrer veloverveide beslutninger, målrettet vedlikehold og færre potensielle designfeil.

 

ORTOFOTO OG FLYFOTO

​​
  • Fullformat kameraer med høy kvalitet objektiver

  • 1-2 cm horisontal nøyaktighet ved 50 meter AGL

  • 1-3 cm vertikal nøyaktighet ved 50 meter AGL

Lohøgda borettslag i Oslo – ortofoto for vedlikehold av eiendomsmasse
Dronefoto Operagata
VIL DU VITE MER?

Vi ser frem til å høre fra deg

bottom of page