top of page

BYGGEPROSJEKTER

Mange byggeprosjekter mislykkes eller overskrider budsjettet på grunn av utdaterte eller unøyaktige data. Senseloop kan gi deg oppdaterte og nøyaktige data.

Fornebu -punktsky fra dronebasert LiDAR

HVA BRUKES DATAENE TIL:

Vi bruker LiDAR teknologi og flyfoto for å levere data til byggeprosjekter. 

 

Vi samler inn data ved hjelp av LiDAR teknologi,  bygger punktsky og foredler til terreng- og overflatemodeller. Eksempler på bruksområder er:

  • Analyse av terreng, drenering og overvann

  • Beregne volum av masser byggeprosjekt

  • Estimere materialkostnader i byggeprosjekt

  • Endringsanalyse av vegetasjon og bygninger

  • Planlegging og prosjektledelse av nybygg og infrastruktur

Vi tar flyfoto og setter sammen til ortofoto eller panoramabilde. Eksempler på bruksområder er:

​​

  • Visualiserer og dokumenter tilstanden til bygninger eller eiendom

  • Måle avstander og koordinater i et bilde 

  • Markedsføring av et byggeprospekt

  • Gi et bilde av fremdrift i et prosjekt​

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg i planleggingsprosessen eller en annen fase av prosjektet? 

Dronebilde operagata

HER ER NOEN PROSJEKTER VI HAR FULLFØRT

Drone regjeringskvartalet

Hvordan gjennomføre droneoppdrag innenfor EN-R102 flyforbudssone 

- nordsiden av regjeringskvartalet 

3D render technical laboratory

Scanning and 3D modelling at USN campus Vestfold

Senseloop scanned and modelled a 3D model of a technical laboratory at USN Campus Horten.

Dronefoto Operahuset Oslo

The Opera house

We gathered geodata inside and outside of the Opera house in Oslo.

Dronefoto operagata
VIL DU VITE MER?

Vi ser frem til å høre i fra deg

bottom of page