top of page

Laserskanning fra drone i Oslo Sentrum med inntil 2 cm presisjon


Senseloop i aksjon over Oslo sentrum

Senseloop har gjennomført kartlegging med LiDAR og foto for produksjon av fargelagt punktsky, terrengmodell og ortofoto i Lodalen. Område ligger tett på Oslo S og benyttes til vedlikehold og reparasjoner av togmateriell.


LiDAR som ble benyttet gir overlegen presisjon og nøyaktighet. Punkttettheten i datasettet er over 100 punkter pr m2. Dette gir svært pålitelige og detaljerte grunnlagsdata for konsulentselskaper, arkitekter og entreprenører som gjennomfører prosjekter innenfor bygg og anlegg.


Oppdraget ble gjennomført med en større drone påmontert fallskjerm over tett befolket område. Området inkluderer også aktive toglinjer, kjøreledninger, samt trafikkmaskin. Oppdraget ble utført i henhold til EASA regelverk pålagt omfattende krav til planlegging, gjennomføring og sikkerhet.

Senseloop er en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avansert sensorikk i tett befolkede områder over hele Norge.


Ta kontakt med CEO Roger Gildseth rgi@senseloop.com for mer informasjon om hva Senseloop kan tilby.

Dronefoto tatt 80 meter over bakken


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
No tags yet.
Følg oss
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page