top of page

DRONE BASERT LIDAR

Dronebasert LiDAR gir de mest pålitelige dataene sammenlignet med andre undersøkelsesmetoder fra luft. Vår tjeneste reduserer både tiden og kostnadene i forhold til en tradisjonell, bakkebasert undersøkelse. betydelig.

Vegprosjekt Fylkesvei 33 – punktsky fra dronebasert LiDAR

NÅR BØR JEG BRUKE DRONEBASERT LiDAR?​

  • Lage terreng- og overflatemodeller for bygg og anlegg eller infrastrukturprosjekter

  • Overvåke endringer over tid

  • Analyse av <build vs design build>

  • Få nøyaktige målinger av vegetasjon, skråningsgradient og eksisterende strukturer

  • Datagrunnlag for å analysere avrenning, drennering og overvann

 

HVA ER LiDAR OG HVORFOR SKAL MAN BRUKE LiDAR?

LiDAR står for Light Distance And Ranging og er en teknologi for rask måling av posisjoner til fysiske objekter.

Vi bruker dronebasert LiDAR for å samle nøyaktige data og produsere en punktsky. Fra punktskyen kan vi generere ulike typer terreng- og overflatemodeller. De vanligste modellene er: Digital OverflateModell (DOM), Digital TerrengModell (DTM) og Triangulært Irregulært Nettverk  (TIN) modell.

NØKKELTALL

  • 10 mm nøyaktighet

  • Opptil 100.000 målinger per sekund

  • 330 graders synsfelt

  • Maksimum måleavstand 500 m 

  • 20 - 100 punkter pr m2​​

Bane NOR Eiendom – LiDAR skanning fra dronelo
Dronefoto operagata
VIL DU VITE MER?

Vi ser frem til å høre fra deg

bottom of page