top of page

KART, TERRENG- OG OVERFLATEMODELLER

Hvis du kombinerer et ortofoto med en digital terrengmodell er resultatet en 3D-modell med bilder fra den virkelige verden.  I Senseloop jobber vi med avanserte drone- og sensorsystemer som sikrer at nøyaktige data brukes til å generere avanserte terreng- og overflatemodeller. 

Terreng og overflatemodell

NÅR BRUKES DE ULIKE MODELLENE:

 

 

Digital OverflateModell (DOM), Digital TerrengModell (DTM) og Triangulært Irregulært Nettverk (TIN) modell  er de tre vanligste modellene som brukes i i bygge- og infrastrukturprosjekter.

  • DOM er nyttig for arkitekter og ingeniører ved planlegging av bygninger og infrastruktur.

  • DTM er nyttig når man skal analysere terrenget for drenering, overvann, skråninger og frostsikring. 

  • TIN brukes i det meste av BIM-software og -applikasjoner med samme bruksområde som for DOM.

 

KART OG PRESENTASJONER

 

Senseloop tilbyr et bredt utvalg av kart og presentasjoner av de geografiske dataene vi samler inn og bearbeider.  

 

Eksempler på dette er 

  • Områdekart for eiendom og byggeplasser

  • Lineære kart for veier, jernbane og kraftledninger

  • Kart og presentasjoner av områder utsatt for f.eks. flom, skred og ekstreme tidevannsforskjeller

Vil du høre mer om hvordan vi kan tilby kart og presentasjoner skreddersydd for ditt spesifikke behov ?

Nesbyen - kart for å vise omfanget av storflom 2023
Dronefoto Operagata
VIL DU VITE MER?

Vi ser frem til å høre fra deg

bottom of page