top of page

Terrengmodell

PointGeo lager nøyaktige terrengmodeller basert på fotogrammetri eller laserskanning. Begge metodene kan utføres fra RPA (Drone), men laserskanning kan også utføres fra bakken. I de tilfellene hvor det er større områder som skal dekkes er RPA den beste løsningen.

Som oftest er det nødvendig å sørge for at den ferdige terrengmodellen er knyttet opp mot et fast referansesystem, som for eksempel EUREF89. Dette gjør at man kan ta ut nøyaktige korrekt posisjoner fra modellen, og man har mulighet til å sy sammen flere modeler, eller gjøre sammenligninger av modeler som dekker samme område.

Fotogrammetri

Fotogrammetri er en metode som benytter kun fotografier av høy kvalitet som settes sammen ved hjelp av punkgjenkjenning bildene.

PointGeo benytter kameraer av meget høy kvalitet for å sikre at fotografiene blir skarpe og detaljerte. Dette øker kvaliteten på resultatene.

Fordelen med fotogrammetri er at man kan benytte rimeligere utstyr og mindre RPA (Drone). Etterprosesseringen er noe mer tidkrevende , og man får lavere tetthet og nøyaktighet på punktene i forhold til laserskanning.

Fotogrammetri er velegnet dersom målet med innsamlingen er å lage flyfoto, og over områder med lite høy vegetasjon.

Laserskanning

Laserskanning fra bakken eller RPA er metoden som gir den beste nøyaktigheten og høyest punkttetthet. Laserskanning har også den fordelen at man kan lage modeler der det er mye vegetasjon eller trær, og den er mindre utsatt for utfordringer med dårlige lysforhold.

Ved laserskanning benyttes speilreflekskamera samtidig for å ta fotografier som benyttes til å gi tekstur og farge til terrengmodellen.

Laserskanning er en langt mer effektiv metode for å lage terrengmodell sammenlignet med fotogrammetri, men krever langt mer kostbare komponenter.

 

I tilfellet med laserskanning fra RPA kreves også større RPA samt tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Luftfartstilsynet. (PointGeo har denne godkjennelsen og alle våre piloter har lisens fra NSM)

Kvalitet

PointGeo benytter systemer som har gode posisjoneringsystemer ombord, men en terrengmodell vil aldri være helt korrekt plassert i forhold til terrenget uten å knytte disse sammen med kontrollpunkter. Vi etablerer kontrollpunkter ved hjelp av GNSS (RTK) som justerer modellene inn i et lokalt eller globalt koordinatsystem. I tillegg benyttes ekstra kontrollpunkter på bakken til å verifisere at modellen har blitt korrekt plassert. På denne måten får vi bekreftet at modellen har en kvalitet og nøyaktighet som oppgitt.

Bruk av terrengmodellen

Terrengmodellen er en svært essensiell component for videre arbeid. Denne benyttes til å konstuere flyfoto og for å gjøre analyser på modellen eller på sammenligning mellom flere modeler. Les mer om flyfoto og analysemetoder ved å følge linken.

bottom of page