top of page

Oppdrag med drone i Barcode fordrer god planlegging og risikoreduserende tiltakDet er flere utfordringer når man skal fly droner i tett befolkede områder og over næringsbygg med høyt profilerte selskaper. I dette oppdraget skulle Senseloop AS dokumentere glassfasaden på flere av byggene i Barcode som ligger innenfor flyrestriksjonsområdet EN R-102 i Oslo sentrum.


Prosessen starter med å beskrive oppgaven, området, bestemme valg av drone og utstyr, og gjøre en risikovurdering godkjent av Luftfartstilsynet. Dernest tar vi kontakt med grunneier for å innhente tillatelse for avgang og landing med dronen, samt søke Luftfartstilsynet om tillatelse for flyging i restriksjonsområde i et gitt tidsrom. Når alt dette er på plass, må man se an været for å kunne fly så trygt som mulig (vindstyrke og vindretning) og riktige lysforhold for godt bilderesultat.


Barcode er kategorisert som tettbebygd strøk og vi bruker fallskjerm for å redusere den kinetiske energien dronen vil ha ved en eventuell krasjlanding. Andre risikoreduserende tiltak er å fly oppdraget på tidspunkt da det ikke er mye menneskelig aktivitet under dronen. Dette gir noen utfordringer da kameraene trenger godt lys og det er best å fly når solen står på sitt høyeste. Gjennom enkle analyser av trafikkmengde gjennom uken, ser vi allikevel at hverdager rundt lunsj er det lite aktivitet.


På selve dagen var det nærmest vindstille, et lite slør med skyer og perfekte forhold. VHF (flyradio) ble benyttet på kanal 122.0 samt ADS-B-trafikk ble sjekket jevnlig for overvåkning av luftrommet for annen lufttrafikk.


God planlegging sørget for at oppdraget ble gjennomført uten problemer og med minst mulig risiko. Flotte bilder ble det også.


Comments


bottom of page