Dronetjenester levert på dagen. Tons of Rock og Tons of Data!


Ortofoto som grunnlag for posisjonering av installasjoner

Kl 10.00 ble Senseloop kontaktet for et oppdrag på Ekebergsletta. Jobben var å kartlegge alle bygninger og installasjoner oppført til Tons of Rock før festivalen braket løs neste dag. Kl 12.00 samme dag var Senseloop inne på festivalområde med alt nødvendig utstyr for å gjennomføre en droneoperasjon over tett befolket område.


Mer enn 200 bygninger og installasjoner skulle posisjoners for å spare tid til oppsett av neste års festival. Drone med fallskjerm ble benyttet for å hente inn mer enn 1200 bilder for etterfølgende bearbeiding.


I Senseloop bruker vi mye tid til å drille og effektivisere droneoperasjoner fra A til Å. Operasjonen følger en etablert operasjonsmanual godkjent av Luftfartstilsynet. Vår mobile dronesentral står pakket og klar med nødvendig utstyr for å gjennomføre en sikker og presis droneoperasjon. På Oslokontoret overvåkes operasjonen via kryptert nettverk av co-pilot, med video-overføring i sanntid samt monitorering av annen trafikk i luftrommet.


Senseloop er en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avansert sensorikk i tett befolkede områder over i hele Norge.


Ta kontakt med CEO Roger Gildseth rgi@senseloop.com for mer informasjon om hva Senseloop kan tilby.Detaljbilde av installasjoner

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
No tags yet.
Følg oss
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • Twitter Basic Square