top of page

Dronetjenester levert på dagen. Tons of Rock og Tons of Data!


Ortofoto som grunnlag for posisjonering av installasjoner

Kl 10.00 ble Senseloop kontaktet for et oppdrag på Ekebergsletta. Jobben var å kartlegge alle bygninger og installasjoner oppført til Tons of Rock før festivalen braket løs neste dag. Kl 12.00 samme dag var Senseloop inne på festivalområde med alt nødvendig utstyr for å gjennomføre en droneoperasjon over tett befolket område.


Mer enn 200 bygninger og installasjoner skulle posisjoners for å spare tid til oppsett av neste års festival. Drone med fallskjerm ble benyttet for å hente inn mer enn 1200 bilder for etterfølgende bearbeiding.


I Senseloop bruker vi mye tid til å drille og effektivisere droneoperasjoner fra A til Å. Operasjonen følger en etablert operasjonsmanual godkjent av Luftfartstilsynet. Vår mobile dronesentral står pakket og klar med nødvendig utstyr for å gjennomføre en sikker og presis droneoperasjon. På Oslokontoret overvåkes operasjonen via kryptert nettverk av co-pilot, med video-overføring i sanntid samt monitorering av annen trafikk i luftrommet.


Senseloop er en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avansert sensorikk i tett befolkede områder over i hele Norge.


Ta kontakt med CEO Roger Gildseth rgi@senseloop.com for mer informasjon om hva Senseloop kan tilby.Detaljbilde av installasjoner

Opmerkingen


bottom of page