top of page

Laserskanning av kulvert - Tvedestrand


PointGeo anskaffet i februar en håndholdt laserskanner av type GeoSLAM Zeb-Revo. Dette en en enkel, roterende laser som man opererer mens man går. Den skyter i overkant av 42.000 punkt i sekundet, med en avstandsnøyaktighet på omkring 15mm. Den er svært godt egnet til innendørs skanning, men er også IP65-ratet og fungerer godt i områder utendørs som er vanskelig tilgjengelige, som små tuneller, vanninntak på kraftanlegg, e.l. Rekkevidden til lasereren er omkring 15m utendørs.

Tvedestrand Kommune har som mange andre kommuner, hatt problemer med flom. De har startet prosjektet "Flomutredning av Tjenna-vassdraget". En av oppgavene her er å kartlegge den underjordiske kulverten/tunellen som går fra Tjenna og ned til sjøen.

Kulverten er ca 310m lang, har et fall på 27m.

PointGeo AS har på oppdrag for SafeControl AS samlet inn laserdata og levert georefererte punktskyer som kan kombineres direkte med andre kartdata. Resultatet blir en koregistert, georeferert punktsky med en punkttetthet på omkring 300 punkt per m2, og totalt mer enn 59 millioner punkt. Disse dataene blir så brukt videre for modellering og flomanalyser. I tillegg har PointGeo flydd drone over Tvedestrand sentrum, for å lage et oppdatert ortofoto samt punktsky over terrenget.

 
Dronefoto, Tvedestrand sentrum
 

Tilkomsten og vannstanden i kulverten tilsa at tradisjonell bakkebasert laser ikke ville være det riktige valget av utstyr. Med nivåforskjeller, svinger og fall får man behov for svært mange oppstillinger. Med den håndholdte skanneren gjorde PointGeo skanningen på under 1 time i felt. Det ble så målt inn punkter for koregistrering. Dette ble gjort med RTK GNSS og referansekuler som er enkelt gjenkjennbare i punktskyen. Detaljgraden i punktskyen er illustrert i figurene under.

Koordinatnøyaktighet (X,Y,Z) er estimert ved hjelp av kontrollpunkter til å være bedre enn 0.5m i hele datasettet (1 sigma).

For spørsmål om dette prosjektet, bruk av utstyret eller andre forspørsler, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

 
 

bottom of page