top of page

Bommestad crossing, Larvik


February 2018

Client: Bim Work

End-user: Larvik municipality

I Larvik kommune jobbes det med utbygging av et område nær E18 for nye næringsbygg. SPIR arkitekter har kommet med et planforslag og laget modeller av området. Selskapet Bim Work fikk oppdraget med å gjøre verifiseringer av modellene som ble laget for å bekrefte at det visuelle inntrykket blir som forventet. I den forbindelse fikk PointGeo oppdraget med å lage en modell av hvordan området ser ut per i dag.

Området som ble kartlagt er på rundt 600 mål og dekker Bommestadkrysset og 700 meter langs E18 i nord, og sørover langs Elveveien og Numedalslågen ca 600 meter.

Området ble kartlagt ved hjelp av fotogrammetri med fullformat kamera med bakkeoppløsning på 1.6cm. Vi produserte punktsky og mesh med tekstur for hele området. Det ble benyttet GNSS og GCP plater for nøyaktig georeferering.

Bim Work benyttet modellen til å sette inn 3D-modeller av planlagt bygningsmasse og gjenskape en rekke bildeutsnitt som ble laget av arkitektene. Bim Work benyttet også modellen når de laget fly-through gjennom området for å vise forskjellige synsvinkler på prosjektet.

Innenfor området som skulle flys finner vi både et stort kryss, samt et langt stykke 4-felts motorvei. Dette er utfordringer som krever god planlegging for å kunne gjennomføres på en sikker måte. PointGeo valgte å benytte en drone med redundans på motorer og batteri, samt laget flyplaner som begrenset perioden hvor dronen oppholdt seg over vei. Det ble også sendt ut NOTAM før flyvning og vi var i dialog med Politiet i Larvik.

Oppdragsgiver Bim Work bestilte modellen for å verifisere modeller laget av arkitektene. Dette var en endring i forhold til hvordan Bim Work normalt gjør slike verifikasjoner, men konklusjonen er at oppdatert terrengmodell er en effektiv metode med høy kvalitet.


bottom of page