top of page

Bergverk

Senseloop leverer tjenester tilpasset drift av bergverk, deponier og dagbrudd.

Tjenestene benyttes for monitorering av åpne områder, volumberegning, fall-beregning og volumendring.

Se våre tjenester nedenfor som er aktuelle for bergverk og deponier.

Se også vår case-study på nøyaktigheten på volumberegning i grustak. 

bottom of page