top of page

Kom mai du skjønne milde – start på høysesong for skanning med LiDAR

Når snøen er borte og terrenget dukker frem igjen blir det ideelle forhold for droneskanning med #LiDAR teknologi. LiDAR emitterer lasersignaler fra drone til bakke og fungerer aller best når det er bart på bakken. Til forskjell fra f eks #fotogrammetri kan LiDAR penetrere vegetasjon noe som gir klare fordeler når man skal lage modeller i områder med skog eller mye beplantning.    


Ortofoto fra Høn i Asker


Senseloop har nettopp gjennomført et nytt oppdrag med #droneskanning og #ortofoto for #OBOS på Høn i Asker. Følg lenken nedenfor hvis du vil lese mer om OBOS sitt nye prosjekt med sosiale boformer og hvor det også er store miljøambisjoner.


Ekstra hyggelig for miljøet at OBOS valgte Senseloop som bruker miljøvennlig, batteridrevet drone, for å levere #terrengmodeller og detaljerte oversiktsbilder over området 👍.

Vil du ha mer informasjon om droneskanning eller terreng- og overflatemodeller? Sjekk ut våre nettsider https://www.senseloop.com/ eller ta kontakt med CEO Ole Kristensen på e-post okr@senseloop.com.


Senseloop AS er deleid av OBOS og en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avanserte sensorer i tett befolkede områder over hele Norge.

Comments


bottom of page