top of page

Hvordan gjennomføre droneoppdrag innenfor EN-R102 flyforbudssone - nordsiden av regjeringskvartaletKartlegging med drone av Hammersborg Torg som ligger ‘vegg i vegg’ med regjeringskvartalet. Området ligger svært nær NSM sone med forbud mot sensorbruk og operasjonen krever gode forberedelser og god planlegging med alle parter involvert. Her er et snapshot av hva en slik operasjon innebærer:


- Søknad Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Luftfartstilsynet om dispensasjon

- Varsel på epost og telefon til involverte parter - før første flyging og etter siste flyging

- Involverte parter er bla: Avinor, vaktmester, Oslo Politidistrikt, Operasjonssentralen, NSM og DSS

- Følge Senseloop sine rutiner for å ivareta sikkerheten ved å fly drone over tett befolket område


Senseloop har vi en egen dedikert Safety manager som:

- signerer ut at alle operasjoner gjennomføres iht godkjente rutiner

- sikrer at nødvendig dokumentasjon er på plass før flyging gjennomføres.


Dette, sammen med erfaring fra mer enn 300 vellykkede droneoperasjoner, gjør at Senseloop AS er en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avanserte sensorer i tett befolkede områder over i hele Norge.

Ta kontakt med CEO Ole Kristensen på e-post okr@senseloop.com for mer informasjon om hva Senseloop AS kan tilby.
コメント


bottom of page