top of page

Tillatelse til å operere RPAS i Norge, RO3


RO3 tillatelse

PointGeo AS har mottatt RPAS RO3-tillatelse fra Luftfartstilsynet etter en omfattende prosess som bl.a inkluderer:

- Utarbeidelse av kvalitetssystem i henhold til ISO9001:2015 - Operasjonsmanual for RPAS klasse RO3

- Lovpålagte forsikringsordninger

- Prosedyrer for å sikre personvern i henhold til Datatilsynets retningslinjer

Luftfartstilsynets RPAS RO3 er høyeste kategori for ubemannet luftfart, og betyr i praksis at vi kan fly større droner kommersielt, med avanserte sensorer, i kompliserte områder. Detaljert prosjektplanlegging, operasjonelle prosedyrer og verktøy for risikoanalyse forankret i vårt kvalitetssystem muliggjør nå operasjoner som er utenfor rekkevidde for operatører i kategori RO1 og RO2.

Kontakt oss for å høre mer om hva vi kan gjøre for deres bedrift.


bottom of page