top of page

Bygging og vedlikehold av vei

For prosjekter knyttet til veibygging og vedlikehold kan Senseloop være med gjennom hele prosjektets levetid.

Gjennom standardisert datainnsamling vil vi kunne dekke mange behov, også de som skulle oppstå opp etter at dataene er samlet inn, og ikke bare det direkte behovet som er årsaken til datainnsamlingen.  

​Alle innsamlinger med RPAS (Drone) danner et punktdatasett og flyfoto med svært høy oppløsning. Dette danner grunnlaget for all videre analyse og oppmåling.

​Det er altså enkelt å bestille tjenestene, da det eneste som må bestemmes er hvilket område som skal dekkes, og hvilken tetthet det er nødvendig å ha på punktskyen.

Terrengmodell

 

Terrengmodell er et kjerneprodukt som vil dekke behovet for å dokumentere hele området i 3D, men er goså utganspunktet for videre analyse.

Terrengmodellen etableres enten ved hjelp av fotogrammetri fra RPAS, laser-skanning fra RPAS eller laser-skanning fra bakken. Kravet til nøyaktighet og punkttetthet vil være avgjørende for valg av metode.

Modellen blir knyttet opp mot fast koordinatsystem ved hjelp av kontrollpunkter målt inn med høy-nøyaktig GNSS.

Terrengmodellen er i utgangspunktet representert ved et punktdatasett, men  modellen kan leveres på ethvert ønskelig format.

Flyfoto

Flyfoto - eller orthofoto - produseres ved hjelp av RPAS. Innsamlingen av data skjer med høyoppløslige bilder kombinert med produksjon av terrengmodell.

Terrengmodellen og ortophoto produseres normalt samtidig.

Flyfoto blir knyttet opp mot fast koordinatsystem ved hjelp av høynøyaktig GNSS.

Bakkekontroll og verifisiering

For at dataene vi samler inn og de modellene som generes skal ha noen reell verdi er nøyaktighet og bakkekontroll en absolutt nødvendighet.

Senseloop etablerer egne høynøyaktige kontrollpunkter som modellene knyttes opp mot. På denne måten vil alle dataene være plasser nøyaktig i samme referansesystem og vi kan da gjøre analyser på endringer mellom modeler og være trygge på at målingene vi gjøre er korrekte.

Ekstra kontrollpunkter brukes for å verifisere posisjonering og nøyaktighet..

Terrenganalyse

Ved etablering av detaljert terrengmodell vil vi ha et godt utgangspunkt for å gjøre en rekke anlyser på datasettet.

Eksempler på dette er:

-Volumberegning

-Fall og drenering

-Avvik fra spesifikasjon

-Endring av volum, elevasjon eller avstand over tid.

-Tverrprofiler

Videoinspeksjon

PointGeo kan levere videonspeksjon som er synkronisert mot posisjon på innsamlingspunktet. Dette gir anledning til å gå inn på et vilkårlig punkt langs veien for å se video eller stillbilde av området.

Datainnsamlingen består av en enkelt overflygning med lav elevasjon.

Rapportering og dataleveranse

Senseloop tilpasser rapporteringsformatene og dataleveransen for å tilpasses de enkelte kunders behov. Senseloop har også utviklet egne rapporteringsformater som kan benyttes dersom kunden ikke har spesifikasjon på leveransen.

Senseloop har anledning til å levere data på format som blir spesifisert av kunde. Dette være seg GIS, CAD, BIM eller andre formater.

bottom of page