top of page

Bygg og anlegg

Senseloop tilbyr tjenester som bidrar til effektiv planlegging og gjennomføring av større eller mindre prosjekter innen bygg og anlegg.

Noen av bruksområdene for våre tjenester er presentert her, men våre tjenester kan tilpasses det behovet en utbygger har.

Terrengmodell

 

Terrengmodell er et kjerneprodukt som vil dekke behovet for å dokumentere hele byggeplassen i 3D, men er goså utganspunktet for videre analyse.

Terrengmodellen etableres enten ved hjelp av fotogrammetri fra RPAS, laser-skanning fra RPAS eller laser-skanning fra bakken. Kravet til nøyaktighet og punkttetthet vil være avgjørende for valg av metode.

Modellen blir knyttet opp mot fast koordinatsystem ved hjelp av kontrollpunkter målt inn med høynøykatig GNSS.

Terrengmodellen er i utgangspunktet representert ved et punktdatasett, men  modellen kan leveres på ethvert ønskelig format.

3D modell

Senseloop lager 3D modeller av eksisterende objekter som bygninger, broer og annet.

Dataene samles inn ved fotogrammetri eller laser fra bakke eller luft. 

bottom of page