top of page

Flom og naturskade i Nesbyen etter ekstremværet «Hans»Noen dager etter flomtoppen var nådd i Nesbyen ble Senseloop utfordret av forsikringsbransjen på å kartlegge områder som har vært utsatt for flom. Hvordan raskt og effektivt få oversikt over eiendommer som ligger i et område som har vært utsatt for flom - etter at vannet har trukket seg tilbake?

Vi fant raskt ut at dette var et oppdrag som måtte løses i kombinasjon av feltarbeid og dataanalyser på kontoret. Synet som møtte oss i Nesbyen kunne like gjerne være hentet ut av en reportasje fra Ukraina. Det var kjøretøy som lå opp ned, veier som var vasket bort og bygninger som fortsatt sto under vann.


En dag i felt med kombinasjon Lidar data og bilder fra drone, samt kontrollmålinger på bakken med RTK GNSS (høypresisjon GPS i dagligtale) ga et godt datagrunnlag for videre analyse.


Noen skrivebordstimer senere hadde vi laget en modell som ved hjelp av høydedata viste områder og bygninger som hadde vært utsatt for flom. I tillegg markerte vi en buffersone for potensielle flomskader som lå 2. høydemeter over flomnivået.


Sluttproduktet ble et kart over Nesbyen med Hallingdalselven i blått, flomområde i lyseblått og buffersone mellom rød og oransje linje. Kartet ble tillagt matrikkelnummer for å identifisere mulig berørte eiendommer og dermed hadde forsikringsselskapene et godt grunnlag for å vurdere hvilke skadesaker som skulle ivaretas av Naturskadefondet.Senseloop AS er en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avansert sensorikk i tett befolkede områder over i hele Norge.

Ta kontakt med CEO Ole Kristensen på e-post okr@senseloop.com for mer informasjon om hva Senseloop AS kan tilby.


Comentários


bottom of page