top of page

Behov for oppdaterte og nøyaktige data for bygge- og infrastrukturprosjekter på Fornebu ?

I månedsskiftet oktober og november 2023 har vi samlet inn data på hele Fornebu og produsert klassifisert punktsky og ortofoto. Av dette er det avledet terreng- og overflatemodeller med en oppløsning bedre enn hva som leveres som standard fra Kartverket. Senseloop AS benytter dronebasert LiDAR og flyfoto for å kartlegge bygninger, infrastruktur og terreng. Våre oppdaterte data eliminerer usikkerhet, bedrer innsikt og forståelse for prosjekter

360 panorama av Fornebu november 2023. Kan flytte på bildet med mus eller piltaster


Dersom vi sammenligner tilsvarende data med det vi samlet inn for ett år siden er det tydelig at aktivitetsnivået er høyt på Fornebu. Det er nye bygninger, veier og massedeponier for å nevne noe.


Ortofoto fra bygge- og anleggsprosjekter på Fornebu november 2023


Vi kan nå levere data for ulike bygge stadier som representerer nå situasjon og som trygt kan brukes til planlegging, beslutningsgrunnlag og juridisk grunnlag.


Ta kontakt med Jens Kaspersen på telefon 482 94 667 eller e-post jka@senseloop.com for mer informasjon om hva vi kan tilby.


Senseloop AS er deleid av OBOS og en av få droneoperatører med tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere tyngre droner med avanserte sensorer i tett befolkede områder over hele Norge. Besøk www.senseloop.com for mer informasjon om selskapet.Comments


bottom of page