Vårt selskap

Våre verdier, vårt konsept og tjenester.

Vår historie

av Roger GILDSETH, CEO

Senseloop er et innovativt selskap som kombinerer kunnskap og teknologi innen forskjellige områder som luftfart, geomatikk, software og hardware for å kunne levere spennende nye tjenester med internasjonalt potensiale.

Vår historie begynner med at CubatorLab og PointGeo i 2018 la grunnlaget for et samarbeid som skulle bli utgangspunktet for Senseloop og «drone-som-tjeneste».

CubatorLab kommer fra en bakgrunn med utvikling av software og hardware arkitektur.

PointGeo er leverandør av geomatikk-tjenester og godkjent drone operatør.

Hver for seg bringer de to selskapene unik kompetanse inn i Senseloop.

Menneskene bak Senseloop har siden høsten 2018 jobbet målrettet for å utvikle merkevaren til å bli en profesjonell og kompetent aktør inne markedet for «drone-som-tjeneste».

Høsten 2019 akselerer vi prosessen ytterligere ved å legge til rette for en videre utvikling av selskapet der Senseloop går inn som 100% eier av CubatorLab og PointGeo.

Senseloop ønsker med dette å posisjonere seg i næringskjeden som strekker seg fra operasjon og datainnsamling til data management med digitalisering, analyse og visualisering.

Expertise

KOMPETANSE

Ethics

ETIKK

Environment

MILJØ

Vårt team

Roger

Roger Gildseth

CEO

rgi@senseloop.com

+47 920 95 177

Sølve

Sølve Grimkelsrud

CCO

sgr@senseloop.com

+47 907 56 134

Mikkel

Mikkel Selente

CTO

mse@senseloop.com

+47 410 17 126

Richard

Richard N. Andvord

Sales Lead

rna@senseloop.com

+47 984 13 893

Eric

Eric Thorsager

Account Manager

eth@senseloop.com

+47 415 44 556

Tomas

Tomas Fritsvold

COO

tfr@senseloop.com

+47 474 19 202

Tormod

Tormod Urke

Specialist

tur@senseloop.com

+47 992 51 469

Camille

Camille Borlet

International Affairs

cbo@senseloop.com

+47 474 19 202

Patrick

Patrick K. Hristov

Digital Manager

pka@senseloop.com

+47 401 76 718

Pål

Pål are hagen

Data Specialist

pha@senseloop.com

+47 900 85 091

Ole

Ole petter røstad

IOT Specialist

oro@senseloop.com

+47 930 06 184

GUAV8L-CEPTOR

GUAV8L CEPTOR

Human Resources

post@senseloop.com

+ 47 23 11 82 40

Vår kompetanse

For å imøtekomme de unike behovene i verdens mest komplekse industrielle miljøer,
Senseloop har utviklet en plattform som er helautomatisert, industriell kvalitet, on-demand og flerbruksformål.

data

Data

sensors

Sensorer

dron 2

Droner

operations

Operasjoner

processing

Behandling

delivery

Leveranse

Ta kontakt