Back

Fjernstyrte droner skal sjekke Avinors gjerder med kunstig intelligens

  • Published: oktober 22, 2019

Svolvær Lufthavn (Copyright Senseloop)

 

Avinor vil i et pilotprosjekt teste droner og kunstig intelligens for å undersøke flyplassgjerder. Basefarm og Senseloop vil stå for gjennomføringen.

Flyplassgjerder har flere viktige sikkerhetsfunksjoner ved flyplasser. Men, forhold som tidens tann, vær og manipulering kan imidlertid endre gjerdenes tilstand til gjennomtrengelige for folk og dyr.

 

På bakgrunn av dette har Avinor ønsket å gjennomføre et prosjekt for regelmessig overvåking av situasjonen. Avinors samfunnsoppdrag er å sikre hele Norge luftfartstjenester. Inkludert i dette er ansvaret er å eie, utvikle og drive et landsomfattende flyplassnett for sivil sektor. Gjerdene er en viktig brikke i infrastrukturen rundt en flyplass.

 

– Sammen med Basefarm har vi fått tildelt et pilotprosjekt for tilsyn av flyplassgjerdene med drone på Svolvær lufthavn. Prosjektet skal gjennomføres høsten 2019, sier CCO Sølve Grimkelsrud i Senseloop.

 

Senseloop leverer automatiske og fjernstyrte droneoperasjoner, as a Service. Målet med fjernstyrte droneoperasjoner er å eliminere behovet for dronepilot på bakken. Selskapet utplasserer dronehangarer med droner som fjernstyres fra en drone-operasjonssentral i Oslo. Selve droneoperasjonene utføres i nært samarbeid med tårnet/lufttrafikktjenesten på aktuell lufthavn.

 

Droneoperasjonene innebærer en betydelig innsamling av data og kombinasjon av data fra flere kilder. Basefarm stiller med nøkkelkompetanse innenfor avansert databehandling og kunstig intelligens.

 

– Big Data og Data Science er nøkler til automatisering og effektivisering fremover, slik dette prosjektet er eksempel på. Sentralt for å vinne kontrakten var vår kompetanse på maskinlæring og bildeanalyse, sier Knut Rand, VP for Data Driven Solutions i Basefarm.

 

Basefarms Data Science satsing representeres ved 20 Data Scientists og en enda større gruppe Data Engineers.

 

Intensjonen er at et vellykket pilotprosjekt vil medføre at konseptet også kan anvendes ved andre av Avinors 44 flyplasser i Norge inkludert utvikling av ytterligere automatiske tilsynstjenester også utover gjerdetilsyn. Hvorvidt dette faktisk blir en realitet er ikke kun et spørsmål om et vellykket pilotprosjekt.

 

Om Basefarm, et selskap i Orange Business Services SA

Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon — big data, skytjenester og informasjonssikkerhet — i én samlet leveranse. Leveransemodellen dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftsetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og infrastrukturdrift med felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 760 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til kunder verden over fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

 

Om Senseloop

Senseloop har lansert fjernstyrte droneoperasjoner i Norge. Løsningene tilbys i markedet som en tjeneste. Unik teknologi og kompetanse muliggjør disruptive og kostnadseffektive tjenester. Ambisjonen er å bli det ledende industrielle droneselskapet innen datainnsamling og avanserte databehandling.

For mer informasjon, kontakt Sølve Grimkelsrud i Senseloop på telefon 907 56 134 eller Robert Baumann i Basefarm på telefon 982 42 560

 

Roger Gildseth — Senseloop, David Mostad — Avinor og Knut Rand — Basefarm

Roger Gildseth — Senseloop, David Mostad — Avinor og Knut Rand — Basefarm