Enterprise

For å imøtekomme de unike behovene i verdens mest komplekse industrielle miljøer,
Senseloop har utviklet en plattform som er helautomatisert, industriell karakter, on-demand og flerbruksformål.

 • telenor
 • selmer_logo

Senseloop plattform

 • • Fjerndroneoperasjoner
 • • Fjernhenger og selvladende drone-hangarer
 • • Nettverk: GSM (2G-5G) GPS, Satcom
 • • Kunstig intelligens – plattform
 • • Drone operasjonssenter
enterprise-platform

Sikkert, grønt og kostnadseffektivt

Less Costs

Lavere kostnader

 • Mindre arbeiderkostnad
 • Mindre utstyrskostnad
 • Ingen oppløringskostnad
 • Ingen sertifiseringskostnad
green

Miljø

 • Ingen CO2-utslipp
 • Miljøvennlig
Versatile

Allsidig

 • Kameraer
 • Sensorer
 • Transportløsning
 • Vannprøveløsning

Komplett økosystem og leveranser

For å imøtekomme de unike behovene i verdens mest komplekse industrielle miljøer,
Senseloop har utviklet en plattform som er helautomatisert, industriell karakter, on-demand og flerbruksformål.

integration

INTEGRASJONSLØSNING

platform

SERVICEPLATFORM

installation

INSTALLASJONS TJENESTER

maintenance

VEDLIKEHOLDSTJENESTER

 • Foto & Video

  Få bilde eller video i høy kvalitet tatt med drone, utført av en av våre erfarne droneoperatører.

  Dronen blir styrt via droneoperasjonssenteret i Oslo, noe som gjør at du slipper pilot på bakken og du kan booke inn ønsket tid og værforhold.

 • Inspeksjon

  Med mobil løsning eller utplassering av drone med hangar, kombinert med automatiske prosesser sikrer det raske og effektive rapportering i fra funn gjort under inspeksjonen.

  Noen fordeler ved bruk av automatiske dronetjenester fra Senseloop:

  • Inspeksjon av områder som er vanskelige å nå
  • Lavere risiko enn ved bruk av personer
  • Rask leveranse da dronen styres sentralt fra Oslo
  • Miljøvennlig sammenliknet med andre alternativer
 • Utrykking

  For hendelser der du vil ha en rask respons og et ønske om å overvåke statusen til hendelsen.

  Senseloop sin automatiske drone-tjeneste kan etter avtale settes opp på et nødsnivå som gir en rask respons for å hjelpe første-responderende.

  Her kan et varmesøkende kamera som dronen allerede er utstyrt med brukes til å oppdage omfanget av hendelsen.

 • Kartlegging

  Effektiv datainnsamling ved bruk av drone og laserskanning for rask levering av oppdatert ortofoto, luftfoto, terrengmodell og punktsky i standard CAD / GIS / BIM-formater.

  Kartlegging fra luften øker ansattes sikkerhet ved å redusere eksponeringen for farer på stedet.

  Operasjoner utføres i samsvar med kvalitetskrav etablert i vårt styringssystem og sikkerhetsrutiner i samsvar med godkjenninger fra Luftfartstilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 • Medisinsk Transport

  Med en belastningskapasitet på opptil 5 kg vil det være mulig å transportere blant annet verktøy, blodprøver og organer, trafikkfritt og kostnadseffektivt.

  Forhåndsdefinerte ruter kan settes opp for transport mellom volumpunkter og dronen trenger bare tilsyn fra Senseloop operasjonssenter i Oslo.

 • Vannprøver

  Vi har utviklet en løsning som gjør at dronen vår kan utføre prøver og levere prøvetaking av vannkvalitet.

  Vannprøver kan samles under vannoverflaten uten at personell trenger tilgang til vannoverflaten.

Ta kontakt


Nyheter